AMAZING TURKEY ANATOLIA 9 D 7 N

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,995
รหัสทัวร์ AMAZING TURKEY
สายการบิน TURKISH AIRLINES
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
ประเทศ TURKEY

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์


ทัวร์ตุรกีตะวันออกอนาโตเลีย 9 วัน 7 คืน ราคาเริ่มต้น 49995

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – อิสตันบูล - เมืองกาซิแอนเทป
2 กาซแิ อนเทป -พิพิธภัณฑ์ซุกมาโมเสก– ตลาดพื้นเมือง - เมืองฮาร์ราน -ซานลิอุรฟา-ถ้ำอับราฮม
3 เนมรุต – สะพานเซเวอรัน – เมืองโบราณอาเซเมีย – สุสานคาราคูซ – รูปสลักกษัตริย์แห่งโค มายานา -พระอาทิตย์ตกดินภูเขาเนมรุต
4 ภูเขาเนมรุต - เมืองดิยาบาเคอร์ - กำแพงเมือง -เมืองมาร์ดิน
5 เมืองดารา -เมืองฮาซานีคฟ- NUMRUT CRATER LAKE
6 เมืองวาน - ทะเลสาบวาน - เกาะอัคคาม่า-ปราสาทวาน
7 เมืองโดกุเบยาซิต –เทือกเขาอารารัท- เมืองคารส์
8 Ani Site History - เมืองคารส์ - อิสตันบลู
9 อิสตันบลู - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21-29 Mar 2020 49,995 8,500 49,995 49,995 8,900 จอง
จอง
28-05 Apr 2020 49,995 8,500 49,995 49,995 8,900 จอง
จอง
04-12 Apr 2020 49,995 8,500 49,995 49,995 8,900 จอง
จอง
11-19 Apr 2020 49,995 8,500 49,995 49,995 8,900 จอง
จอง
18-26 Apr 2020 49,995 8,500 49,995 49,995 8,900 จอง
จอง
25-03 May 2020 49,995 8,500 49,995 49,995 8,900 จอง
จอง
02-10 May 2020 49,995 8,500 49,995 49,995 8,900 จอง
จอง
09-17 May 2020 49,995 8,500 49,995 49,995 8,900 จอง
จอง
16-24 May 2020 49,995 8,500 49,995 49,995 8,900 จอง
จอง
23-31 May 2020 49,995 8,500 49,995 49,995 8,900 จอง
จอง
30-07 Jun 2020 49,995 8,500 49,995 49,995 8,900 จอง
จอง
06-14 Jun 2020 49,995 8,500 49,995 49,995 8,900 จอง
จอง
13-21 Jun 2020 49,995 8,500 49,995 49,995 8,900 จอง
จอง
20-28 Jun 2020 49,995 8,500 49,995 49,995 8,900 จอง
จอง
27-05 Jul 2020 49,995 8,500 49,995 49,995 8,900 จอง
จอง
04-12 Jul 2020 49,995 8,500 49,995 49,995 8,900 จอง
จอง
25-02 Aug 2020 49,995 8,500 49,995 49,995 8,900 จอง
จอง
08-16 Aug 2020 49,995 8,500 49,995 49,995 8,900 จอง
จอง
12-20 Sep 2020 49,995 8,500 49,995 49,995 8,900 จอง
จอง
26-04 Oct 2020 49,995 8,500 49,995 49,995 8,900 จอง
จอง
03-11 Oct 2020 49,995 8,500 49,995 49,995 8,900 จอง
จอง
10-18 Oct 2020 49,995 8,500 49,995 49,995 8,900 จอง
จอง
17-25 Oct 2020 49,995 8,500 49,995 49,995 8,900 จอง
จอง
24-01 Nov 2020 49,995 8,500 49,995 49,995 8,900 จอง
จอง
31-08 Nov 2020 49,995 8,500 49,995 49,995 8,900 จอง
จอง
07-15 Nov 2020 49,995 8,500 49,995 49,995 8,900 จอง
จอง
14-22 Nov 2020 49,995 8,500 49,995 49,995 8,900 จอง
จอง
21-29 Nov 2020 49,995 8,500 49,995 49,995 8,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ